27
Ιούν
2018

Προς μια εθνική στρατηγική για τα δάση

Η ιστοσελίδα για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση

Η ιστοσελίδα για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ.

Με κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων άρχισε, τον Απρίλιο του 2018, η διαδικασία για την εκπόνηση Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας.

Η Ελλάδα, παρότι το 60% περίπου της χερσαίας έκτασής της καλύπτεται από δασική βλάστηση, δεν διαθέτει έως σήμερα έναν ανάλογης σημασίας μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Η έλλειψη αυτή δυσχεραίνει την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο κατευθύνσεων για θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η προστασία των γενετικών πόρων κ.ά., ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τη σημασία των ελληνικών δασών για πληθώρα υπηρεσιών, όπως η προστασία του εδάφους, η παροχή νερού, η βιοποικιλότητα, η διατήρηση αποθεμάτων ξύλου κ.ά.

Μία επίσης ενδιαφέρουσα διάσταση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι ότι μιλά εξαρχής για μια «Μεσογειακή δασοπονία», η οποία θα ενσωματώσει, κάτω από έναν ενιαίο σχεδιασμό, την «παραδοσιακή δασοπονία», αλλά και την εκτατική κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, την παραγωγή άλλων, μη ξυλωδών, δασικών προϊόντων, την αναψυχή και άλλες ήπιες οικονομικές δραστηριότητες.

 

Η στρατηγική εκπονείται με ανοικτές διαδικασίες και με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κανείς από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=950&language=el-GR.

Μέγεθος Γραμματοσειράς