Κατηγορία

Ενημέρωση

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ

Η Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις...
Περισσότερα

Συμμετοχή του ForestLife στην Πανευρωπαϊκή Συνάντηση «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στη γεωργία και τη δασοπονία στη Μεσόγειο», Μαδρίτη

Στο πλαίσιο της θεματικής για την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή, το έργο ForestLife μετείχε στην Πανευρωπαϊκή Συνάντηση με θέμα «Προσαρμογή...
Περισσότερα

Συμμετοχή του ForestLife στην ομάδα εργασίας για τις νέες προδιαγραφές Διαχειριστικών Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων

Το έργο ForestLife επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση σύγχρονων προσεγγίσεων σε σχέση με τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων σε θέματα όπως η...
Περισσότερα