Κατηγορία

Ενημέρωση

Νέα έρευνα τεκμηριώνει τη θετική συσχέτιση μεταξύ βιοποικιλότητας και δασικής παραγωγικότητας

Νέα έρευνα που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Science εντοπίζει μία θετική και σταθερή σχέση ανάμεσα στη βιοποικιλότητα και τη δασική παραγωγικότητα σε...
Περισσότερα

Το ForestLife δικτυώνεται

Η διάδοση της γνώσης και των καλών πρακτικών διευκολύνεται ουσιαστικά από τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με άλλα έργα και οργανισμούς που αντιμετωπίζουν...
Περισσότερα