Κατηγορία

Προκηρύξεις

Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ

Η Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου...
Περισσότερα

Ανακοίνωση για ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης Κοινωνικο-Οικονομικών Επιδράσεων Έργου FORESTLIFE»

Ανακοίνωση για ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης Κοινωνικο-Οικονομικών Επιδράσεων Έργου FORESTLIFE» για τις ανάγκες του έργου LIFE ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών,...
Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ

Η Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις...
Περισσότερα