30
Μαΐ
2017

Natura 2000 branding. Ωφελεί τους ανθρώπους, τη φύση, την τοπική οικονομία

Το Natura 2000 αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Οι άνθρωποι που ζουν μέσα και γύρω από τις περιοχές του Δικτύου, τις χρησιμοποιούν για την άσκηση ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ένταξη μιας περιοχής στο Δίκτυο Natura 2000 δημιουργεί, συχνά, πρόσθετες ρυθμίσεις και περιορισμούς, γεγονός που κάνει τις τοπικές κοινωνίες να πιστεύουν ότι η ένταξη της περιοχής τους στο Δίκτυο μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει. Η άποψη αυτή μπορεί να αρθεί, εάν το ευρύ κοινό ενημερωθεί σωστά για οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη μιας περιοχής στο Δικτύου Natura 2000. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει αντιληπτός ο πολύτιμος ρόλος των περιοχών του Δικτύου.

Η ιστοσελίδα www.natura2000branding.eu αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής εκστρατείας του Eurosite στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Natura 2000 branding», σχετικά με τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το Δίκτυο Natura 2000 στις τοπικές οικονομίες. Η ιστοσελίδα προβάλλει προϊόντα που παράγονται σε περιοχές του Δικτύου, συνοδευόμενα από ενδιαφέρουσες ιστορίες συνεργασιών, με στόχο να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών μεταξύ των διαχειριστών των προστατευόμενων περιοχών, των τοπικών επιχειρηματιών και των επαγγελματικών που εργάζονται σε μια προστατευόμενη περιοχή. Παράλληλα, επιδιώκει στη βελτίωση των αντιλήψεων για το Δίκτυο Natura 2000 και στην αύξηση του επιπέδου αποδοχής και στήριξης της λειτουργίας του.