09
Ιούν
2017

Ευρωπαϊκό Βραβείο Natura 2000: άνοιξε η πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Στις 15 Μαΐου 2017 ξεκίνησε η υποβολή υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Natura 2000 για το 2018. Το βραβείο απονέμεται από το 2014 για να τιμήσει τα κορυφαία επιτεύγματα όσον αφορά στη διατήρηση της φύσης. Κάθε ενδιαφερόμενος που εμπλέκεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το Natura 2000 μπορεί να υποβάλει αίτηση σε μία από τις πέντε κατηγορίες του βραβείου. Επιπρόσθετα, το «Βραβείο των πολιτών της ΕΕ» λαμβάνει η υποψηφιότητα με τις περισσότερες ψήφους, μέσω δημόσιας ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα του βραβείου. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων θα είναι ανοικτή έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Το Βραβείο Natura 2000 είναι αφιερωμένο στην ανταμοιβή της αριστείας στη διαχείριση και την προώθηση του Δικτύου και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το Δίκτυο Natura 2000 και τα οφέλη του για τους ευρωπαίους πολίτες. Συμβάλλει επίσης στον τέταρτο τομέα προτεραιότητας του πρόσφατα εγκριθέντος Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, προς όφελος των πολιτών της και της οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards.

Για ειδικές πληροφορίες: Γραμματεία Βραβείου Natura 2000 (n2000awards@adelphi.de).

Μέγεθος Γραμματοσειράς