27
Ιούν
2018

Βραβείο στο έργο LIFE+ AdaptFor ως ένα από τα Καλύτερα Έργα LIFE

Βράβευση AdaptFor

Η Βασιλική Χρυσοπολίτου από το ΕΚΒΥ παραλαμβάνει το βραβείο.

Το έργο LIFE+ AdaptFor «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» βραβεύτηκε ως ένα από τα Καλύτερα Έργα – Best Projects στην Ευρωπαϊκή Ένωση (περίοδος ολοκλήρωσης 2016 – 2017). Πιο συγκεκριμένα, ήταν ένα από 12 έργα που υλοποιήθηκαν στην Ευρώπη και το μοναδικό ελληνικό που βραβεύθηκαν στην κατηγορία LIFE Δράση για το Κλίμα. Το έργο ήταν επίσης υποψήφιο για το βραβείο Best of the Best LIFE Projects. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας – 2018 EU Green Week, την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, στις Βρυξέλλες.

Το LIFE είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Από το 1992, έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 4.500 έργα. Ο απώτερος στόχος του θεσμού των Best Projects είναι να συμβάλει στη βελτίωση της διάδοσης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος LIFE της ΕΕ, αναδεικνύοντας έργα, τα αποτελέσματα των οποίων, εάν βρουν ευρεία εφαρμογή, θα έχουν τις θετικότερες των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το σύστημα αξιολόγησης των έργων βασίζεται σε ένα σύνολο κριτηρίων «βέλτιστης πρακτικής», όπως είναι η συμβολή κάθε έργου σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές βελτιώσεις, ο βαθμός καινοτομίας, η δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων τους σε άλλες περιοχές και τομείς, η συνάφειά τους με τις πολιτικές της ΕΕ και η αποδοτικότητά τους σε σχέση με το κόστος τους.

Tο έργο LIFE+ AdaptFor

Το έργο LIFE+ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, LIFE08 ENV/GR/000554, με τίτλο AdaptFor «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» υλοποιήθηκε από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η διάρκεια υλοποίησής του ήταν τέσσερα έτη.

Το βασικό ερώτημα που απασχόλησε το έργο LIFE+ AdaptFor ήταν πώς μπορεί να προσαρμοσθεί η διαχείριση των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Το έργο κατέδειξε την προσέγγιση προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην αλλαγή του κλίματος σε τοπικό επίπεδο (τέσσερις περιοχές μελέτης: Πιέρια Όρη, Ασπροπόταμος-Καλαμπάκα, Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, Αν. Ταΰγετος) και έπειτα χρησιμοποίησε τα ευρήματα και τα αποτελέσματα για να καθοδηγήσει και να εκπαιδεύσει εκπροσώπους των Δασικών Υπηρεσιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το σημαντικότερο επίτευγμα του έργου ήταν η ενσωμάτωση των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής στα Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια των τεσσάρων περιοχών μελέτης, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή τους στα επόμενα έτη. Πολύ σημαντική ήταν επίσης και η εγκατάσταση συστήματος μόνιμων επιφανειών παρακολούθησης (και μετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών) στις περιοχές για την ανίχνευση φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή καθώς και τη μέτρηση του βαθμού επιτυχίας εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.life-adaptfor.gr/.

Μέγεθος Γραμματοσειράς