29
Δεκ
2018

Ενημερωτικό βίντεο και ειδική συνεδρίαση της Βουλής για τo μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου.

Με αφορμή ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ελληνικής Βουλής για το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου, δημοσιεύτηκε σχετικό ενημερωτικό βίντεο που μπορείτε να δείτε εδώ.

Το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου είναι μια θανατηφόρος προσβολή που προκαλεί ήδη μια τεράστια οικολογική καταστροφή με σύμμαχο κυρίως την αδράνεια πολιτών και υπηρεσιών» τόνισε ο Δρ. Τσόπελας (Τακτικός Ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων-ΙΜΔΟ, Ειδικός στην Φυτοπαθολογία) που ήταν ο κύριος εισηγητής στην ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ελληνικής Βουλής. Ο κ. Τσόπελας τόνισε ιδιαίτερα τα χρόνια προβλήματα της δημόσιας διοίκησης στην αυστηρή εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας καθώς και τα προβλήματα υποστελέχωσης, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων Δασαρχείων.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον σύνδεσμο από την συζήτηση του θέματος στην επιτροπή της βουλής.