27
Ιούν
2018

Η έκδοση του Ευρωπαϊκού Δασικού Ινστιτούτου για τα δάση στο Δίκτυο Natura 2000

Natura 2000 and forests

Το εξώφυλλο της έκδοσης “Natura 2000 and forests”

Το Δίκτυο Natura 2000 σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελείται κατά 50% σχεδόν από δάση, έκταση που αντιστοιχεί στο 25% περίπου της συνολικής έκτασης των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Δασικό Ινστιτούτο (European Forest Institute-EFI), θέλοντας να συμβάλλει στην κάλυψη κενών στη γνώση σχετικά με την υλοποίηση του Δικτύου Natura 2000, δημοσίευσε έναν οδηγό που απαντά σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν όσους εργάζονται για τη βιοποικιλότητα στα δάση της Ευρώπης, αλλά και όσους ασκούν οικονομικές και άλλες δραστηριότητες σε δάση που βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου. Συγκεκριμένα, η έκδοση δίδει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Ποια είναι η κατάσταση της βιοποικιλότητας στα δάση της Ευρώπης; Πώς παρακολουθείται η βιοποικιλότητα μέσα από διάφορες διαδικασίες; Είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών;
  • Τι γνωρίζουμε για την υλοποίηση του Δικτύου Natura 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει και πώς αυτές απαντώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη σε κάθε χώρα; Ποιες πρακτικές μπορούν να θεωρηθούν ως καλά παραδείγματα;
  • Ποια είναι η πραγματική επίδραση του Δικτύου Natura 2000 στην πολιτική που ασκείται για τη βιοποικιλότητα στα δάση και την αειφορική διαχείριση των δασών και των λοιπών φυσικών πόρων που συνδέονται με αυτά; Καταγράφεται και με ποιον τρόπο η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής;
  • Ποια είναι η επίδραση του Δικτύου Natura 2000 στη δασική οικονομία και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις; Ποια είναι τα κόστη και οι ωφέλειες της πολιτικής αυτής και πώς αυτή χρηματοδοτείται;
  • Ποια είναι τα συμπεράσματα που αφορούν τις πολιτικές υλοποίησης του Δικτύου Natura 2000 στα δάση, σύμφωνα με την επιστημονική γνώση που έχει συγκεντρωθεί;

Η έκδοση παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στις Βρυξέλλες μέσα από τη διαδικασία ThinkForest (περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του EFI: https://www.efi.int/events/implementing-natura-2000-forests-2017-09-27). Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2018/efi_wsctu7_2017.pdf.

Μέγεθος Γραμματοσειράς