27
Ιούν
2018

Το ForestLife υποστηρίζει σημαντικές πρωτοβουλίες για τα Ελληνικά δάση

Δάσος οξιάς στη ΡοδόπηΑρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης

Δάσος οξιάς στη Ροδόπη

Από τις αρχές του 2018, το έργο LIFE ForestLife υποστηρίζει δύο πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχέση με τα δάση και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος του έργου μετέχει στις ομάδες εργασίας που συγκροτήθηκαν, αφενός για «την επεξεργασία προτάσεων και απόψεων στο πλαίσιο Σύνταξης νέων Προδιαγραφών Διαχειριστικών Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων» και αφετέρου για «το σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της Ελλάδας». Το έργο στηρίζει επιστημονικά, αλλά και πρακτικά τις εργασίες των ομάδων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, συναντήσεις της ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη της στρατηγικής φιλοξενήθηκαν στις 14 και 25 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η συλλογή και συγγραφή του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης, καθώς και της διαδραστικής εφαρμογής για τα δάση, δύο κύριων προϊόντων του έργου, ενώ σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωση της παραγωγής του ενημερωτικού υλικού προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων του.

Τέλος, το έργο ετοιμάζεται να καλωσορίσει τους νέους συνεργάτες του στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του Υπουργείου στο έργο.