08
Δεκ
2018

Ο λογότυπος του έργου και το έντυπο υλικό προβολής του

 

Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η παραγωγή του έντυπου ενημερωτικού υλικού προβολής του έργου και των δράσεών του. Ειδικότερα, παράχθηκε το ενημερωτικό τρίπτυχο του έργου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενημερωτικά banners για την παρουσία του έργου σε εκδηλώσεις και συναντήσεις, καθώς και οι δύο ενημερωτικές πινακίδες του έργου που θα αναρτηθούν σε επιλεγμένα σημεία της χώρας. Έτοιμος είναι, επίσης, ο λογότυπος του έργου, που συνθέτει την οπτική του ταυτότητα, καθιστώντας, πλέον, εύκολα αναγνωρίσιμη κάθε δράση που το αφορά.