09
Ιούν
2017

Ο ρόλος των ξύλινων κατασκευών στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Τον τρόπο με τον οποίο οι ξύλινες κατασκευές στην Ευρώπη μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πραγματεύεται η ειδική έκδοση του Ευρωπαϊκού Δασικού Ινστιτούτου με τίτλο «How can wood construction reduce environmental degradation».

Οι προσπάθειες για ανάσχεση και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής έδωσαν ώθηση σε πληθώρα νέων προσεγγίσεων όσον αφορά στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων, αλλά και σε σχέση με τις κατασκευές. Οι νέες αυτές προσεγγίσεις (κυκλική οικονομία, πράσινες προκηρύξεις και προμήθειες, αποτύπωμα άνθρακα κ.λπ.), αξιοποιούν και ανανεώνουν το ενδιαφέρον για ιδέες που αναπτύχθηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1970, όπως η ανακύκλωση και επανάχρηση υλικών, η υποκατάσταση υλικών η παραγωγή των οποίων έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με υλικά που έχουν μικρό ή μηδαμινό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ή υλικά που προέρχονται από ανακύκλωση. Το ξύλο βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων, καθώς παράγεται με μόνη δαπάνη ενέργειας αυτής της συγκομιδής του. Είναι υλικό εύχρηστο, το οποίο, με κατάλληλη επεξεργασία, μπορεί να αποκτήσει μεγάλη διάρκεια ζωής και πρόσθετες ιδιότητες, όπως χαμηλή ευφλεξιμότητα, ενώ μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και ως καύσιμο.

DSC_1736Η έκδοση του Ευρωπαϊκού Δασικού Ινστιτούτου, κάνοντας μια ευρεία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της υποκατάστασης άλλων υλικών στις κατασκευές από το ξύλο. Μεγάλο βάρος δίδεται στον ρόλο του ξύλου όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή. Το ξύλο, υποκαθιστώντας άλλα υλικά, συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των εκπομπών άνθρακα που συνεπάγεται η παραγωγή υλικών όπως τσιμέντου, σιδήρου και άλλων μετάλλων. Επιπλέον, το ξύλο δεσμεύει άνθρακα για πολλά έτη, καθώς οι ξύλινες κατασκευές, κατά κανόνα, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εκτός από τον ρόλο του ξύλου σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, η έκδοση παρουσιάζει τη συμβολή της χρήσης του στη μείωση του όγκου και του βάρους των αποβλήτων, μέσω της επανάχρησής του, τις ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητές, αλλά και την ομορφιά μιας ξύλινης κατασκευής.

Η εντατικοποίηση της χρήσης ξύλου θα έχει επιπτώσεις στα δάση; Σύμφωνα με την έκδοση, όχι. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών δασών γίνεται σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας των καρπώσεων, η οποία επιβάλλει την απόληψη, σε μια δεδομένη διάρκεια χρόνου, τόσου ή λιγότερου όγκου ξύλου από αυτόν που παράγει το δάσος στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ακόμα και με ακραία σενάρια υποκατάστασης άλλων υλικών από το ξύλο, εκτιμάται ότι ετησίως θα χρειαζόταν το 53% της ετήσιας αύξησης του όγκου των δέντρων. Επιπλέον, η αύξηση ζήτησης ξύλου για κατασκευές θα έδινε ώθηση στη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και την παραγωγή κορμών μεγαλύτερων διαμέτρων, κάτι που ευνοεί τα δασικά οικοσυστήματα και αυξάνει τη διακράτηση άνθρακα.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ.

Μέγεθος Γραμματοσειράς