15
Μαρ
2018

Συμμετοχή του ForestLife στην Πανευρωπαϊκή Συνάντηση «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στη γεωργία και τη δασοπονία στη Μεσόγειο», Μαδρίτη

Η αρχική διαφάνεια της παρουσίασης.

Στο πλαίσιο της θεματικής για την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή, το έργο ForestLife μετείχε στην Πανευρωπαϊκή Συνάντηση με θέμα «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στη γεωργία και τη δασοπονία στη Μεσόγειο». Η συνάντηση οργανώθηκε στις 13 και 14 Μαρτίου 2018 στη Μαδρίτη στο πλαίσιο του έργου LIFE AgriAdapt, υπό την αιγίδα του EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), της Γενικής Διεύθυνσης Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλον. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το έργο AdaptFor, τα αποτελέσματα του οποίου χρησιμοποιεί το έργο ForestLife για τη θεματική της προσαρμογής των δασών στην κλιματική αλλαγή.