23
Απρ
2019

Σεμινάριο «Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις της διαχείρισης και αποκατάστασης των δασών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000»

Άποψη των συμμετεχόντων στο σεμινάριο των χρηματοδοτήσεων στο Αμφιθέατρο του ΙΜΔΟ στις 14-3-2019.Το έργο LIFE ForestLife διοργάνωσε στις 14 και στις 19 Μαρτίου 2019 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, σεμινάρια για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000. Σκοπός των σεμιναρίων ήταν να έρθουν σε επαφή όσοι εργάζονται στον τομέα των δασών και της διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος με τη μεγάλη ποικιλία χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται για τη διαχείριση και αποκατάσταση των δασών τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Τα δυο σεμινάρια είχαν κοινή θεματική και ήταν οργανωμένα σε δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά μέσα και ειδικότερα οι χρηματοδοτήσεις από το Πράσινο Ταμείο, το LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο NCFF και τα μέτρα που είναι σχετικά με τα δάση και έχουν ενταχθεί στα επιχειρησιακά προγράμματα για τις υποδομές και το περιβάλλον (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και για την αγροτική ανάπτυξη (ΠΑΑ).

Η δεύτερη ενότητα περιλάμβανε νέες προσεγγίσεις χρηματοδότησης της διαχείρισης των δασών σε περιοχές του Natura 2000, όπως η συνδρομή από κοινωφελή ιδρύματα, η αγροδασοπονία και η παραγωγή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων προϊόντα βιοοικονομίας του δάσους». Στα σεμινάρια μετείχαν περισσότερα από 270 στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, στελέχη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, εργαζόμενοι σε ΟΤΑ, ερευνητές, ιδιώτες μελετητές, φοιτητές κ.ά.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των παρουσιάσεων με συνδέσμους για κάθε παρουσίαση.

 

Χρηματοδοτικά μέσα

Δάση και Δίκτυο Natura 2000: Δεσμεύσεις και προκλήσεις. Πέτρος Κακούρος, Συντονιστής έργου ForestLife

Το έργο LIFE ForestLife και οι δράσεις του – Εισαγωγή στους σκοπούς του σεμιναρίου. Βασιλική Χρυσοπολίτου, Ομάδα έργουForestLife

Οι χρηματοδοτήσεις του Πράσινου Ταμείου για τη διατήρηση και διαχείριση των δασών. Γιώργος Πρωτόπαπας, Διευθυντής Πράσινου Ταμείου

Το χρηματοδοτικό μέσο LIFE και οι ευκαιρίες για την προστασία και διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων εντός και εκτός του Δικτύου Natura 2000. Κατερίνα Κουτσοβούλου, Εμπειρογνώμονας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, Greek LIFE Task Force

Το χρηματοδοτικό μέσο Natural Capital Financing Facility (NCFF): Επενδύοντας στο φυσικό κεφάλαιο για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Κατερίνα Κουτσοβούλου, Εμπειρογνώμονας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, Greek LIFE Task Force

Τα δασικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και οι δυνατότητες αξιοποίησης στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Παναγιώτης Δρούγας, Διευθυντής Διαχείρισης Δασών, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ

Οι εθνικές χρηματοδοτήσεις για τη διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Παναγιώτης Δρούγας, Διευθυντής Διαχείρισης Δασών, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και οι δυνατότητες χρηματοδότησης των δασών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Ελένη Γκουρβέλου, Στέλεχος Μονάδας ΒΠ2, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

Παραδείγματα καινοτόμων χρηματοδοτήσεων και συνεργασιών

Χρηματοδοτήσεις για τη διατήρηση της φύσης μέσω χορηγιών και συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η αγροδασοπονία ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης προστασίας και διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων. Κώστας Μαντζανάς, Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο/ΕΔΙΠ-Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Καινοτόμα μοντέλα και προϊόντα της βιοοικονομίας του δάσους. Μάριος Τρίγκας, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Τα μη ξυλώδη δασικά προϊόντα ως μέσο στήριξης της οικονομίας του ορεινού χώρου, διαχείρισης και ανάδειξης των δασικών οικοσυστημάτων. Καλλιόπη Στάρα, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/Έργο INCREdible Η2020

 

 

Από τους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τα ψηφιακά αρχεία της έντυπης μορφής της αφίσας, της πρόσκλησης και του προγράμματος του σεμιναρίου.