25
Μάι
2018

Συμμετοχή του ForestLife στην ομάδα εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση

Το έργο ForestLife επιδιώκει να συμβάλει στον εμπλουτισμό της δασικής πολιτικής της χώρας με σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα όπως η διαχείριση των δασών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, οι δυνατότητες που δημιουργεί η ένταξη ενός δάσους στο Δίκτυο Natura 2000, η ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση. Συγκεκριμένα, στην ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε στις 24.5.2018 από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλο με το καθήκον να παραδώσει το τελικό κείμενο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της Ελλάδας (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση), μετέχουν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής κ. Βακάλης και ο συντονιστής του έργου κ. Κακούρος.