30
Δεκ
2017

Συμμετοχή του ForestLife στην ομάδα εργασίας για τις νέες προδιαγραφές Διαχειριστικών Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων

Το έργο ForestLife επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση σύγχρονων προσεγγίσεων σε σχέση με τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων σε θέματα όπως η διαχείριση των δασών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποχρεώσεις και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δημιουργεί η ένταξη ενός δάσους στο Δίκτυο Natura 2000, η ανάγκη προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύνταξη νέων προδιαγραφών διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.  Συγκεκριμένα, στην ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε στις 29.12.2017 από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλο για την επεξεργασία προτάσεων και απόψεων στο πλαίσιο της «Σύνταξης νέων Προδιαγραφών Διαχειριστικών Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων», μετέχουν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής κ. Βακάλη, ως πρόεδρος της ομάδας και ο συντονιστής του έργου κ. Κακούρος.