01
Ιούν
2017

Συμμετοχή του ForestLife στη συνάντηση «Δράσεις για το κλίμα στη γεωργία και τη δασοπονία», Βρυξέλλες

Στο πλαίσιο της θεματικής για την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή και των δράσεων δικτύωσης του έργου, το έργο ForestLife προσκλήθηκε και μετείχε στη συνάντηση εργασίας με θέμα «Δράσεις για το κλίμα στη γεωργία και τη δασοπονία» που οργανώθηκε στις 1.6.2017 από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Στο συνάντηση μετείχε η κ. Χρυσοπολίτου η οποία είχε συζητήσεις με εκπροσώπους έργων και οργανισμών σχετικών με δράσεις για την κλιματική αλλαγή στα δάση.