12
Μάι
2018

Συμμετοχή του ForestLife στη συνάντηση εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση

Η στρογγυλή τράπεζα για την κλιματική αλλαγή στη 2η συνάντηση εργασίας για την ΕΣΔ στη Θεσσαλονίκη.

Το έργο ForestLife συμμετείχε στη 2η συνάντηση εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Δασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης. Σε αυτή, όπως και στην πρώτη συνάντηση που προηγήθηκε στην Αθήνα, στo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λίγες ημέρες νωρίτερα (10.5.2018) παρουσιάστηκαν στους φορείς του δασικού τομέα, το πλαίσιο εκπόνησης της στρατηγικής, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα διαμόρφωσης του σχεδίου της στρατηγικής. Από το έργο μετείχαν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής κ. Βακάλης και ο συντονιστής του έργου κ. Κακούρος, ως μέλη της ομάδας εργασίας για την Εθνική Στρατηγική. Στη συνάντηση ο κ. Βακάλης συντόνισε το στρογγυλό τραπέζι για τη διακυβέρνηση του δασικού τομέα. Ο κ. Κακούρος συντόνισε το στρογγυλό τραπέζι για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις και μετείχε στον συντονισμό του στρογγυλού τραπεζιού της οικονομίας του δάσους.