26
Ιούν
2018

Συμμετοχή του ForestLife στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση

Στιγμιότυπο από την 1η συνάντηση της ομάδας εργασίας για την ΕΣΔ στις 14 Ιουνίου 2018 στο ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη.

Μέσα στον Ιούνιο, φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ δύο συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Δασοπονίας της Ελλάδας (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση). Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 25 Ιουνίου 2018 στις εγκαταστάσεις του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στις συναντήσεις μετείχαν εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής κ. Βακάλης και ο συντονιστής του έργου ForestLife κ. Κακούρος.