16
Ιούν
2018

Συμμετοχή του ForestLife στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας για τις νέες προδιαγραφές των δασικών διαχειριστικών μελετών

Από τον Ιανουάριο 2018 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά έξι συναντήσεις της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε σχετικά με τις νέες προδιαγραφές των δασικών διαχειριστικών μελετών. Οι προηγούμενες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών, στις 29/01/2018, 05/03/2018, 20/04/2018,  11/05/2018 και 30/05/2018.