12
Οκτ
2017

Το έργο ForestLife στο 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Έδεσσα

Το έργο ForestLife, στο πλαίσιο της δικτύωσης με συναφή έργα και οργανισμούς που ασχολούνται με τα δάση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μετείχε στο 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, το οποίο οργανώθηκε από την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία στην Έδεσσα (8 έως 11 Οκτωβρίου 2017), με θέμα «Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες-δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος». Στη στρογγυλή τράπεζα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα «Το άλμα εμπρός-Τα δάση και η αλυσίδα αξίας των δασών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προτάσεις για μια νέα Στρατηγική», μετείχαν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής κ. Βακάλης και ο συντονιστής του έργου ForestLife κ. Κακούρος