ΔΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17
Φεβ
2016

17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Η αφίσα του 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου

Το 17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο με κεντρικό θέμα «Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας και των Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη» πραγματοποιήθηκε στην Κεφαλονιά, στις 4-7 Οκτωβρίου 2015. Στο πλαίσιο της συνάντησης, έγιναν 120 προφορικές και 34 αναρτημένες παρουσιάσεις. Τα κύρια συμπεράσματα του συνεδρίου επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα ενιαίας διαχείρισης της δασικής βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με τις δασικές υπηρεσίες, κυρίως σε ότι αφορά την αειφορική και βιώσιμη ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών, και ιδιαίτερα των δασικών. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες εδώ.