21
Ιούλ
2022

Εφαρμογή και Διαδικτυακή Πύλη για τα Δάση Διαθέσιμα σε όλους τα πολύτιμα εργαλεία του Forestlife για τα ελληνικά δάση

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας παρουσίασαν στο ευρύ κοινό, αλλά και  στο προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας την Εφαρμογή και τη Διαδικτυακή Πύλη για τα Δάση, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ForestLife και είναι πλέον...
Read More
01
Ιούν
2022

Με το διαδικτυακό σεμινάριο “Διαχείριση-αποκατάσταση δασών δρυός” ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος σεμιναρίων του ForestLife

Στις 31 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε το τελευταίο από τα πέντε σεμινάρια του έργου LIFE ForeLife, με θέμα “Διαχείριση-αποκατάσταση δασών δρυός”. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE Forestlife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας /...
Read More
24
Μαρ
2022

31 Μαρτίου 2022: Διαδικτυακό σεμινάριο για τη διαχείριση-αποκατάσταση των δρυοδασών

Τα 14 είδη και υποείδη (taxa) δρυός που απαντούν στην Ελλάδα σχηματίζουν ίσως τα πολυτιμότερα δάση της χώρας. Είναι δάση με υψηλή βιοποικιλότητα καθώς φιλοξενούν πολυάριθμα είδη φυτών και ζώων από τα οποία πολλά είναι προστατευόμενα. Στους κορμούς, ιδιαίτερα των δέντρων μεγάλης ηλικίας, δημιουργούνται πολλά μικροενδιαιτήματα κατάλληλα για την πανίδα. Τα φύλλα και οι καρποί...
Read More
07
Φεβ
2022

ICP Forests: Ένα πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης για την υγεία των δασών της Ευρώπης

Το ICP Forests αποτελεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της υγείας των δασών της Ευρώπης και συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα βιοπαρακολούθησης στον Κόσμο, τα τελευταία 30 χρόνια. Τα αποτελέσματά του παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση των δασών, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα. Στις 15 Δεκέμβρη 2021 το ICP Forests δημοσίευσε μία...
Read More
20
Δεκ
2021

Η διαχείριση του ξύλου στις καμένες δασικές εκτάσεις

Οι μεγάλες επικόρυφες πυρκαγιές προκαλούν πλήρη νέκρωση μεγάλου αριθμού δέντρων και η διαχείριση του ξύλου τους αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στον σχεδιασμό της αποκατάστασής τους. Το ξύλο των καμένων δέντρων έχει συχνά μεγάλη οικονομική αξία, αλλά ταυτόχρονα, ως υλικό είναι κρίσιμο για την άμεση προστασία του εδάφους. Είναι επίσης απαραίτητο για την επανεγκατάσταση ειδών που θα...
Read More
12
Νοέ
2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 9340 – ΔΑΣΗ ΑΡΙΑΣ QUERCUS ILEX – QUERCUS ILEX AND QUERCUS ROTUNDIFOLIA FORESTS

Ορισμός Δάση κυριαρχούμενα από Quercus ilex ή Q. rotundifolia, συχνά εδραζόμενα σε ασβεστολιθικά πετρώματα [2,5]. Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τα δάση της αριάς Quercus ilex και της Q. rotundifolia. Τα δύο αείφυλλα είδη είναι συγγενικά και καταλαμβάνουν παρόμοιες οικολογικές θέσεις, αλλά διαχωρίζονται γεωγραφικά. Η Q. rotundifolia, αντικαθιστά την Q. ilex, της οποίας παλαιότερα θεωρούνταν...
Read More
12
Νοέ
2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 9320 – ΔΑΣΗ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ (OLEA AND CERATONIA FORESTS)

Ορισμός Θερμό – Μεσογειακά δάση κυριαρχούμενα από δενδρώδη είδη Olea europaea subsp. sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis. Περιλαμβάνει και τα παρεμφερή οικολογικώς δάση με Olea europaea subsp. cerasiformis και Pistacia atlantica των Κανάριων νησιών [2,5]. Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει φυσικά και ημιφυσικά σκληρόφυλλα δάση και θαμνώνες με κυριαρχία ενός από τα είδη...
Read More
12
Νοέ
2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 9260 – ΔΑΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (CASTANEA SATIVA WOODS)

Ορισμός Υπερ-Μεσογειακά και υπο-Μεσογειακά δάση που κυριαρχεί η Castanea sativa και παλαιές φυτεύσεις με ημιφυσική παρεδαφιαία βλάστηση [2,5]. Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει όλα τα δάση καστανιάς καθώς και παλαιές φυτείες καστανιάς, οι οποίες έχουν εγκαταληφθεί και εμφανίζουν φυσιογνωμικά και χλωριδικά χαρακτηριστικά φυσικού δάσους. Δεν περιλαμβάνει σύγχρονες φυτείες καστανιάς, η διαχείριση των οποίων γίνεται με...
Read More
12
Νοέ
2021

Hμερίδα «Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές»

Τις τελευταίες δεκαετίες ο τουρισμός αποτελεί σημαίνουσα οικονομική δραστηριότητα σε πολλές προστατευόμενες περιοχές. Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν σήμερα σημαντικούς πόλους έλξης επισκεπτών, περιλαμβάνονται σε τουριστικά πακέτα διακοπών, προσελκύουν πόρους και έσοδα, δημιουργούν θέσεις εργασίας και στηρίζουν την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Επιχειρούν να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους ως τουριστικοί προορισμοί και να ανταποκριθούν στα ποικίλα...
Read More
11
Νοέ
2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 9540 – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΔΑΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΜΕ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΠΕΥΚΗΣ (MEDITERRANEAN PINE FORESTS WITH ENDEMIC MESOGEAN PINES)

Ορισμός Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης [2,5]. Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τα φυσικά δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης, καθώς και τα δάση κουκουναριάς. Περιλαμβάνει επίσης παλαιές αναδασώσεις με τα παραπάνω είδη που προσομοιάζουν φυσιογνωμικά και χλωριδικά τα φυσικά πευκοδάση. Δεν περιλαμβάνει πρόσφατες τεχνητές αναδασώσεις με είδη πεύκων. Επίσης δεν περιλαμβάνei και...
Read More
1 2 3 16