18
Απρ
2023

Οκτώβριος 2022: Υποβλήθηκε η τελική έκθεση του έργου

Στο τέλος Οκτωβρίου 2022 υποβλήθηκε η τελική έκθεση του έργου LIFE Forestlife. Σε αυτή γίνεται παρουσίαση των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και μια ανασκόπηση της πορείας υλοποίησής του με τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και τις ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Η Ομάδα έργου θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση του...
Read More
17
Οκτ
2022

12 Ιουλίου 2022: Με την ημερίδα ολοκλήρωσης του έργου ForestLife κλείνει ο επίσημος κύκλος του έργου

Στις 12 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η ημερίδα ολοκλήρωσης του έργου LIFE Forestlife. Αξιοποιώντας μία ακόμη ευκαιρία για ουσιαστική ενημέρωση και μεταφορά της γνώσης, ως κεντρικός ομιλητής προσκλήθηκε ο Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, διακεκριμένος επιστήμονας, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές και επικεφαλής του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Στην έναρξη της ημερίδας, ο Γενικός...
Read More
04
Οκτ
2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 92A0 Salix alba and Populus alba galleries Factsheet

Κυρίως παρόχθια δάση με κυριαρχία των Populus alba και Salix alba. Εδράζονται συνήθως σε αλλουβιακές αποθέσεις. Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει παραποτάμια δάση-στοές, στα οποία κυριαρχούν είδη ιτιάς και λεύκας. Δεν περιλαμβάνει άλλους τύπους παρόχθιων δασών όπως τα αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa, παραποτάμια δάση με κυριαρχία σκληρόξυλων ειδών Quercus, Ulmus, Fraxinus, δάση Platanus orientalis, θερμόφιλους...
Read More
21
Ιούλ
2022

Εφαρμογή και Διαδικτυακή Πύλη για τα Δάση Διαθέσιμα σε όλους τα πολύτιμα εργαλεία του Forestlife για τα ελληνικά δάση

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας παρουσίασαν στο ευρύ κοινό, αλλά και  στο προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας την Εφαρμογή και τη Διαδικτυακή Πύλη για τα Δάση, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ForestLife και είναι πλέον...
Read More
01
Ιούν
2022

Με το διαδικτυακό σεμινάριο “Διαχείριση-αποκατάσταση δασών δρυός” ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος σεμιναρίων του ForestLife

Στις 31 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε το τελευταίο από τα πέντε σεμινάρια του έργου LIFE ForeLife, με θέμα “Διαχείριση-αποκατάσταση δασών δρυός”. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE Forestlife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας /...
Read More
24
Μαρ
2022

31 Μαρτίου 2022: Διαδικτυακό σεμινάριο για τη διαχείριση-αποκατάσταση των δρυοδασών

Τα 14 είδη και υποείδη (taxa) δρυός που απαντούν στην Ελλάδα σχηματίζουν ίσως τα πολυτιμότερα δάση της χώρας. Είναι δάση με υψηλή βιοποικιλότητα καθώς φιλοξενούν πολυάριθμα είδη φυτών και ζώων από τα οποία πολλά είναι προστατευόμενα. Στους κορμούς, ιδιαίτερα των δέντρων μεγάλης ηλικίας, δημιουργούνται πολλά μικροενδιαιτήματα κατάλληλα για την πανίδα. Τα φύλλα και οι καρποί...
Read More
07
Φεβ
2022

ICP Forests: Ένα πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης για την υγεία των δασών της Ευρώπης

Το ICP Forests αποτελεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της υγείας των δασών της Ευρώπης και συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα βιοπαρακολούθησης στον Κόσμο, τα τελευταία 30 χρόνια. Τα αποτελέσματά του παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση των δασών, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα. Στις 15 Δεκέμβρη 2021 το ICP Forests δημοσίευσε μία...
Read More
20
Δεκ
2021

Η διαχείριση του ξύλου στις καμένες δασικές εκτάσεις

Οι μεγάλες επικόρυφες πυρκαγιές προκαλούν πλήρη νέκρωση μεγάλου αριθμού δέντρων και η διαχείριση του ξύλου τους αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στον σχεδιασμό της αποκατάστασής τους. Το ξύλο των καμένων δέντρων έχει συχνά μεγάλη οικονομική αξία, αλλά ταυτόχρονα, ως υλικό είναι κρίσιμο για την άμεση προστασία του εδάφους. Είναι επίσης απαραίτητο για την επανεγκατάσταση ειδών που θα...
Read More
12
Νοέ
2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 9340 – ΔΑΣΗ ΑΡΙΑΣ QUERCUS ILEX – QUERCUS ILEX AND QUERCUS ROTUNDIFOLIA FORESTS

Δάση κυριαρχούμενα από Quercus ilex ή Q. rotundifolia, συχνά εδραζόμενα σε ασβεστολιθικά πετρώματα [2,5]. Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τα δάση της αριάς Quercus ilex και της Q. rotundifolia. Τα δύο αείφυλλα είδη είναι συγγενικά και καταλαμβάνουν παρόμοιες οικολογικές θέσεις, αλλά διαχωρίζονται γεωγραφικά. Η Q. rotundifolia, αντικαθιστά την Q. ilex, της οποίας παλαιότερα θεωρούνταν υποείδος, στο...
Read More
12
Νοέ
2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 9320 – ΔΑΣΗ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ (OLEA AND CERATONIA FORESTS)

Θερμό – Μεσογειακά δάση κυριαρχούμενα από δενδρώδη είδη Olea europaea subsp. sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis. Περιλαμβάνει και τα παρεμφερή οικολογικώς δάση με Olea europaea subsp. cerasiformis και Pistacia atlantica των Κανάριων νησιών [2,5]. Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει φυσικά και ημιφυσικά σκληρόφυλλα δάση και θαμνώνες με κυριαρχία ενός από τα είδη Olea europaea...
Read More
1 2 3 16