26
Μαρ
2021

Παρουσίαση βιβλίου: «Αγροδασικά συστήματα της Βόρειας Ελλάδας: ταξίδι στην ιστορία και τις χρήσεις τους»

Εξώφυλλο βιβλίου: Αγροδασικά συστήματα της Βόρειας Ελλάδας: ταξίδι στην ιστορία και τις χρήσεις τους

Ένα νέο βιβλίο που αφορά την Αγροδασοπονία εκδόθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο χρηματοδότησης για το ερευνητικό πρόγραμμα AGFORWARD (FP7) με συγγραφείς τους Στέφανο Ισπικούδη, Κωνσταντίνο Μαντζανά και Ιωάννη Ισπικούδη και επιμέλεια έκδοσης της Αναστασίας Παντέρα.

Το βιβλίο με τίτλο «Αγροδασικά συστήματα της Βόρειας Ελλάδας: ταξίδι στην ιστορία και τις χρήσεις τους» παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της αγροδασοπονίας στην Ελλάδα, τα παραδοσιακά τοπία της και τα συστήματα αγροδασοπονίας που τα δημιουργούν. Εκτός από τα ενεργά αγροδασικά συστήματα, οι συγγραφείς παρουσιάζουν και κάποια που έχουν εγκαταλειφθεί. Στο βιβλίο γίνεται επίσης και αναλυτική περιγραφή των σημαντικότερων δέντρων που χρησιμοποιούνται στα αγροδασικά συστήματα και τις χρήσεις τους.

Τα αγροδασικά συστήματα αποτελούν έναν σχετικά νέο όρο για μια αρχαία πρακτική να καλύπτονται οι καθημερινές ανθρώπινες ανάγκες από μια προσεκτικά διατηρούμενη ποικιλία τύπων βλάστησης ποωδών και ξυλωδών φυτών. Στα αρχαιότερα από αυτά τα συστήματα συνδυάζεται το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, όπως ο άνθρωπος με τη γη και την τέχνη, δημιουργώντας έναν μοναδικό αγροτικό πολιτισμό.

Κατά το παρελθόν, η καλλιέργεια των δέντρων θεωρούνταν «ευγενής» πράξη, που συνδυαζόταν με τις έννοιες του «παραδείσου» και των αισθητικά επιθυμητών τοπίων. Σήμερα, μεταξύ των λύσεων που αναζητούνται για την αντιμετώπιση της διπλής κρίσης του κλίματος και της βιοποικιλότητας, η αγροδασοπονία συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό συμβαίνει, διότι αναγνωρίζεται η ικανότητα των αγροδασικών συστημάτων να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα από οικοσυστημικές υπηρεσίες, συνδυάζοντας την παροχή γεωργικών και δασικών προϊόντων με μη εμπορεύσιμες εκροές, όπως η ρύθμιση του κλίματος, του νερού, τη διατήρηση του εδάφους και αξίες αναψυχής, αισθητικής  και πολιτισμικής κληρονομιάς. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι αυτά τα συστήματα προωθούν τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ευρώπη, καθώς προάγουν την παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής αξίας, τη διατήρηση/βελτίωση του περιβάλλοντος σε επίπεδο τοπίου και συμβάλλουν στη διατήρηση βιώσιμων κοινοτήτων στην ύπαιθρο.

Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: