Κατηγορία

Ενημέρωση

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας Σύμβασης Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) Σύμβασης Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού...
Περισσότερα

Διακήρυξη για τον «Σχεδιασμό και ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση και e-Book για τα Δάση της Ελλάδας»

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα...
Περισσότερα

11η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τον Αειφόρο Τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές

Ο αειφόρος τουρισμός έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Ενδυναμώνει την οικονομία και την απασχόληση, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο και συμβάλλει στην κατανόηση...
Περισσότερα
Μέγεθος Γραμματοσειράς