17
Οκτ
2022

12 Ιουλίου 2022: Με την ημερίδα ολοκλήρωσης του έργου ForestLife κλείνει ο επίσημος κύκλος του έργου

Πρόσκληση ημερίδας ολοκλήρωσης έργουΣτις 12 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η ημερίδα ολοκλήρωσης του έργου LIFE Forestlife. Αξιοποιώντας μία ακόμη ευκαιρία για ουσιαστική ενημέρωση και μεταφορά της γνώσης, ως κεντρικός ομιλητής προσκλήθηκε ο Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, διακεκριμένος επιστήμονας, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές και επικεφαλής του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Στην έναρξη της ημερίδας, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΦΥΠΕΚΑ, Δρ. Γιάννης Μητσόπουλος, απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό και τόνισε την επιτυχή προσπάθεια του ForestLife να καλύψει το κενό πληροφόρησης, ιδιαίτερα των δασικών υπαλλήλων σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας και του Δικτύου Natura 2000, καθώς και την ανάγκη συνεργειών μεταξύ έργων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον, κυρίως όσων δημιουργούν διαδικτυακές υποδομές.

Ο Γ. Ξανθόπουλος μιλά για τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών

Στην κεντρική ομιλία με θέμα «Διαχείριση δασικών πυρκαγιών και νέες τεχνολογίες», ο Δρ. Ξανθόπουλος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές, καθώς  αποτελούν μέρος  της οικολογίας των μεσογειακών τοπίων και επομένως θα συμβαίνουν πάντοτε. Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του ανάπτυξε έννοιες και θέματα σχετικά με τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών και επικεντρώθηκε στις δυνατότητες και τη βοήθεια που παρέχει σήμερα η μεγάλη παραγωγή γνώσης και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στη συνέχεια επεσήμανε ότι αναγκαία προϋπόθεση για την αξιοποίηση της νέας γνώσης και των τεχνολογικών εξελίξεων είναι η ετοιμότητα της διοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας να τις υιοθετήσουν, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους σκοπούς της διαχείρισης των πυρκαγιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι σκοποί είναι κρίσιμης σημασίας, αφού για παράδειγμα καθορίζουν αν το βάρος της διαχείρισης θα δοθεί στην πρόληψη ή την καταστολή. Ο κ. Ξανθόπουλος ανάδειξε την πρόληψη ως τη βέλτιστη επιλογή, καθώς συνάδει με πολλούς επιθυμητούς στόχους, όπως η μειούμενη ανά χρόνο καμένη έκταση, η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων που χρησιμοποιούνται κ.λπ. Ακολούθως, ανάλυσε τη σημασία των συνεργειών στην παραγωγή, τον διαμοιρασμό και την εφαρμογή της νέας γνώσης, κάτι που απαιτεί συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων, μεταξύ της επιστήμης και της πράξης, αλλά και εμπιστοσύνη της Πολιτείας στις συνεργασίες αυτές, αναφέροντας και τη συμβολή του έργου Forestlife προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, σε σχέση με τους υποδοχείς της γνώσης (Δασική Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία) αναφέρθηκε σε αρχές, όπως η σταθερότητα στις αποφάσεις που λαμβάνονται, η διαθεσιμότητα πόρων (προσωπικό, χρηματοδότηση), η επένδυση στην εκπαίδευση/ενημέρωση, η χρήση του κριτηρίου της γνώσης στην οργάνωση της διαχείρισης των πυρκαγιών, τα ανοικτά δεδομένα, η ετοιμότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα και τις τεχνολογίες, καθώς και η προβολή των θετικών παραδειγμάτων.

Χαιρετισμός της ομάδας έργου Μετά την ομιλία του κ. Ξανθόπουλου, έγινε η ανασκόπηση του έργου (δείτε εδώ την παρουσίαση) και μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η συνάντηση έκλεισε με σύντομο χαιρετισμό από την ομάδα που υλοποίησε το έργο. Την εκδήλωση συντόνισε ο Δρ. Πέτρος Κακούρος.

Δείτε εδώ το video από την ημερίδα ολοκλήρωσης του έργου