23
Σεπ
2016

Διαχείριση των δασών στις μεσογειακές περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Διαχείριση μεσογειακών δασών του Δικτύου Natura 2000

Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στη διαχείριση μεσογειακών δασών του Δικτύου Natura 2000

Δημοσιεύθηκε η έκθεση της συνάντησης για τη διαχείριση των μεσογειακών δασών εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Σε αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα θέματα που συζητήθηκαν, τα κύρια σημεία στα οποία κατέληξε η συνάντηση σε σχέση με τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα μεσογειακά δάση, καθώς και τα συμπεράσματα σχετικά με τα εμπόδια, τις προκλήσεις και πιθανές λύσεις σε ειδικότερα θέματα.

natura2000biogeographicalproces_report_med_forestsworkshop_en-001

Η έκθεση είναι προσβάσιμη εδώ.

Μέγεθος Γραμματοσειράς