10
Φεβ
2017

Διεθνής Ημέρα Δασών 2017: Δάσος και Ενέργεια

Το 1971, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 21η Μαρτίου κάθε έτους ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας (World Forestry Day). Το 2012, η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας τέθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ως Διεθνής Ημέρα Δασών (International Day of Forests), με σκοπό «τον εορτασμό και την ευαισθητοποίηση για την αξία των δασών και των δέντρων».

Το λογότυπο της Διεθνούς Ημέρας Δασών από τον FAO

Το λογότυπο της Διεθνούς Ημέρας Δασών από τον FAO

Το θέμα της Διεθνούς Ημέρας Δασών για το 2017 είναι Δάση και Ενέργεια. Τα Ελληνικά δάση υπήρξαν πάντοτε  σημαντική πηγή ενέργειας. Έως τα μέσα του 20ου αιώνα τα δάση της χώρας παρείχαν ξύλο, όχι μόνο για οικιακή χρήση, αλλά και για τις μεταφορές (π.χ. τις ατμάμαξες των σιδηροδρόμων), για τη βιομηχανία, όπως και για τη λειτουργία των ασβεστοκάμινων, παραδοσιακών και μη.Τα δάση μας εξάλλου, λόγω της προστασίας και της ορθολογικής διαχείρισής τους από τη Δασική Υπηρεσία, καταφέρνουν να στηρίζουν σήμερα την ελληνική κοινωνία στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Ωστόσο, η σχέση των δασών με την ενέργεια ξεπερνά κατά πολύ την παροχή καύσιμης ύλης. Όπως επισημαίνει ο FAO:

Το 40% της ενέργειας από ανανεώσιμους πόρους προέρχεται από την καύση ξύλου που ισοδυναμεί με το 50% της παραγόμενης ξυλείας παγκοσμίως.

Η παραγωγή καύσιμης ύλης από το ξύλο αποτελεί δραστηριότητα που απασχολεί, διεθνώς, μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Η έξυπνη αξιοποίηση του ξύλου ως καύσιμης ύλης μπορεί να αυξήσει την απασχόληση και μάλιστα στην περιφέρεια, όπου οι ευκαιρίες για εργασία είναι περιορισμένες.

Τα δέντρα και τα αστικά πάρκα μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα των πόλεων. Η ορθά σχεδιασμένη ανάπτυξη δέντρων, δεντροστοιχιών και πάρκων μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία στις πόλεις έως και 80C.

Τα δάση, αποθηκεύοντας άνθρακα, διατηρούν ένα τεράστιο ενεργειακό απόθεμα και μάλιστα άμεσα διαθέσιμο. Με την κατάλληλη διαχείριση, μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η αειφορική διαχείριση των δασών αποτελεί κλειδί για την επίτευξη των Στόχων για την Αειφορία που τέθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη. Από την ανάπτυξη μικρών οικογενειακών ή κοινοτικών δασών στις χώρες της Αφρικής για παραγωγή ενέργειας, έως τις έξυπνες συσκευές καύσης στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, η καινοτομία και η αειφορική διαχείριση αποτελούν πολιτικές κλειδιά για την επίτευξη πολλών από τους στόχους για την αειφορία.

 

 

 

Μέγεθος Γραμματοσειράς