ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

03
Ιούν
2016

Σε εξέλιξη η έρευνα αναγνώρισης των αναγκών της δασικής κοινότητας

Το έργο εστιάζει στις ανάγκες της δασικής κοινότητας, η αναγνώριση των οποίων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, αποτυπώνονται, μέσω στοχευμένης έρευνας, οι ανάγκες των μελών της δασικής κοινότητας που σχετίζονται με τη διατήρηση και διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000.

Συνέντευξη του κ. Γιώργου Μαλλίνη, Επίκουρου Καθηγητής Τηλεπισκόπησης και Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Β. Πίνδου στην ομάδα του έργουΦωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ

Συνέντευξη του κ. Γιώργου Μαλλίνη, Επίκουρου Καθηγητή Τηλεπισκόπησης Δ.Π.Θ. και Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Β. Πίνδου στην ομάδα του έργου

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι η ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που διανέμεται διαδικτυακά και η ποιοτική έρευνα μέσω σειράς επιλεγμένων συνεντεύξεων με μεμονωμένα πρόσωπα και εστιασμένες ομάδες (focus groups). Η ανταπόκριση της δασικής κοινότητας, τόσο στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, όσο και στη συμμετοχή στη διαδικασία των συνεντεύξεων είναι περισσότερο από ικανοποιητική. Υψηλή και αντίστοιχη με τον σκοπό της έρευνας είναι και η ποιότητα των απαντήσεων, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα δεδομένα για τον σχεδιασμό των υπολοίπων δράσεων του έργου.

Συνέντευξη του κ. Κώστα Κατσούδα, Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων στην ομάδα του έργουΦωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ

Από τη συνέντευξη του κ. Κώστα Κατσούδα, Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων στην ομάδα του έργου

 

 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων θα τροφοδοτήσει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση, της εφαρμογής ForestLife καθώς και των σεμιναρίων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.

 

 

Μέγεθος Γραμματοσειράς