Ανάπτυξη εργαλείων για τη διαχείριση επισκεπτών και τη μείωση των επιπτώσεων από την ανθρώπινη διαταραχή

Καστανιά - Τύπος οικοτόπου 9260

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη της διαδραστικής εφαρμογής (application) με τίτλο «ForestLife»για έξυπνες συσκευές (smartphones και tablets), η οποία θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο στον τομέα της διαχείρισης επισκεπτών σε δασικές εκτάσεις του δικτύου Natura 2000. Η εφαρμογή θα προσφέρει επιτόπια πληροφόρηση στους επισκέπτες των δασών, ενώ θα αποτελεί και πηγή πληροφόρησης του γενικού κοινού γύρω από τις αξίες και τις λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων, με έμφαση σε εκείνα που περικλείονται στο δίκτυο Natura 2000.