Επικοινωνία και διάχυση του έργου και των αποτελεσμάτων του

Μονοπάτι αναψυχής στη Ροδόπη

Η συγκεκριμένη ομάδα δράσεων αφορά στην επικοινωνία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και περιλαμβάνει τη δημιουργία και διανομή έντυπου υλικού, την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, τη δημιουργία και συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου, την προώθηση του έργου σε Μέσα Ενημέρωσης, εμπορικές εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και τη δικτύωση με συναφή έργα επικοινωνίας και πληροφόρησης όπως για παράδειγμα άλλα έργα LIFE, έργα COST κλπ.

Για την παρουσία του έργου σε συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, εκθέσεις κλπ. δείτε εδώ. Για το οπτικοακουστικό υλικό του έργου επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube.

Έντυπο υλικό του έργου: