23
Σεπ
2016

Το ForestLife δικτυώνεται

Η διάδοση της γνώσης και των καλών πρακτικών διευκολύνεται ουσιαστικά από τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με άλλα έργα και οργανισμούς που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις στη διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000. Το ForestLife αναπτύσσει δίκτυο συνεργασιών με έργα και οργανισμούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ειδικότερα, συνεργασίες δικτύωσης έχουν ήδη συμφωνηθεί με τα έργα:

LIFE Natura2000Value Crete (http://www.ecovalue-crete.eu) με LIFE Natura 2000Value Crete συντονιστή δικαιούχο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται εκστρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού που κατοικεί και δραστηριοποιείται εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού της Κρήτης για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία των περιοχών του Δικτύου.

life_in_forests  LIFEinFORESTS (http://www.lifeinforests.eu) που υλοποιείται υπό τον συντονισμό του WWF Ουγγαρίας. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των δασικών περιοχών που εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000 στην Ουγγαρία, μέσω της διάδοσης εργαλείων βελτίωσης των δεξιοτήτων, της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των κύριων ενδιαφερομένων μερών στη διαχείριση των δασών του Δικτύου.

healthy-forest-logo-1  LIFE Healthy Forest (http://www.lifehealthyforest.com) που υλοποιείται στην Ισπανία, με συντονιστή του NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Το έργο στοχεύει στον σχεδιασμό, εφαρμογή και παρακολούθηση προηγμένων μεθόδων επίτευξης αειφορικής διαχείρισης των δασών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον τομέα του ελέγχου και της πρόληψης απώλειας των δασών από εισβάλλοντες και παθογόνους οργανισμούς.

logo_0Διαδικτυακή Πύλη για τη διάδοση γνώσης και καλών πρακτικών για το περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ιταλίας (http://www.pdc.minambiente.it/).

Μέγεθος Γραμματοσειράς