30
Μάι
2019

To έργο LIFE Forestlife στη συνάντηση του έργου PROSPECT

Εξώφυλλο εγχειριδίου συνάντησης

Το έργο LIFE Forestlife συμμετείχε στη συνάντηση του έργου PROSPECT που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα (6-7 Μαΐου 2019), με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την ανάπτυξη μίας αειφορικής εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της πολλαπλής αξιοποίησης ξύλου, μέσω σύντομων παρουσιάσεων και επισκέψεων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξυλείας.

Στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, οι Δήμοι Φαρκαδώνας (Ελλάδα) και de Baião (Πορτογαλία) ανέλαβαν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο συντονιστής του έργου LIFE Forestlife κ. Π. Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, συμμετείχε στις εργασίες του διημέρου παρουσιάζοντας τις εξελίξεις και τις πρακτικές διαχείρισης των δασών στην Ελλάδα όπως αυτές προσαρμόζονται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο PROSPECT αποτελεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του HORIZON 2020, που διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση σχεδίων που αφορούν την ενέργεια και δεν επιβαρύνουν το κλίμα και συμβάλλουν στην αειφορική χρήση των φυσικών πόρων (https://h2020prospect.eu/).

Δείτε εδώ την παρουσίαση