12
Νοέ
2021

Hμερίδα «Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές»

Πρόσκληση στην ημερίδα «Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές»

Τις τελευταίες δεκαετίες ο τουρισμός αποτελεί σημαίνουσα οικονομική δραστηριότητα σε πολλές προστατευόμενες περιοχές. Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν σήμερα σημαντικούς πόλους έλξης επισκεπτών, περιλαμβάνονται σε τουριστικά πακέτα διακοπών, προσελκύουν πόρους και έσοδα, δημιουργούν θέσεις εργασίας και στηρίζουν την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Επιχειρούν να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους ως τουριστικοί προορισμοί και να ανταποκριθούν στα ποικίλα διαχειριστικά και αναπτυξιακά διλήμματα που ανακύπτουν ως προς την τουριστική αξιοποίησή τους.

Οι προοπτικές του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό στα δάση. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι η κυρίαρχη μορφή κάλυψης στις προστατευόμενες περιοχές και αυτό σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι με τη διαχείριση και  την προστασία των δασών πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού, να εντοπίζουν την πιθανή συμβολή της δασικής διαχείρισης στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού στη φύση και να μπορούν έγκαιρα να επισημαίνουν προβλήματα και πιθανές επιπτώσεις. Από την άλλη, οι ασχολούμενοι με τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής και την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων στη φύση πρέπει να γνωρίζουν τις θεσμικές και τεχνικές προϋποθέσεις ανάπτυξης τους.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, όπως και τις ευρύτερες εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού στη φύση, το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, στο πλαίσιο του έργου LIFE ForestLife, οργάνωσε την ημερίδα «Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 ατόμων.

Στιγμιότυπο από τους χαιρετισμούςΗ ημερίδα ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Αμυρά, της Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σοφίας Ζαχαράκη, της Προέδρου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. κ. Μαρία Παπαδοπούλου και του Αν. Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) κ. Ευάγγελου Γκουντούφα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πλαίσιο πολιτικής και στις δράσεις που υλοποιούνται ήδη για τον τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές και τα δάση.

Στο Α’ Μέρος της ημερίδας διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί επικεντρώθηκαν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής γενικά και ειδικότερα στις προστατευόμενες περιοχές.

Στο Β’ Μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκαν επιλεγμένα έργα, μελέτες και παραδείγματα καλών πρακτικών για τον τουρισμό σε προστατευόμενες περιοχές.

Πατείστε για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας και το video της ημερίδας (‘A μέρος και συζήτηση  ‘Α μέρους, ‘Β Μέρος και συζήτηση ‘Β μέρους).