ΔΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15
Ιαν
2016

Το έργο LIFE+ AdaptFor στην έκδοση LIFE and Climate change adaptation

Η θεματική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «LIFE και προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», φιλοξενεί το άρθρο «LIFE helps Greek forests to cope in a changing climate» (το LIFE βοηθά τα ελληνικά δάση να ανταπεξέλθουν στην αλλαγή του κλίματος). Το άρθρο αφορά στις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ AdaptFor «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα». Συγκεκριμένα, αναφέρεται στη συνεισφορά του: α) στην εκτίμηση της ευπάθειας των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή, β) στην παρακολούθηση της κατάστασης των δασών και γ) στην ανάπτυξη και υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. Η προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν από τους βασικούς θεματικούς άξονες και του έργου LIFE ForestLife.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση από εδώ.

Έκδοση LIFE and Climate change adaptation

Η έκδοση LIFE and Climate change adaptation

*Το έργο LIFE+ AdaptFor (http://www.life-adaptfor.gr/) υλοποιήθηκε (2010-2014) από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (Υ.Π.ΕΝ.).