Νέα-Προκηρύξεις

section-1

Hμερίδα «Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές»

Τις τελευταίες δεκαετίες ο τουρισμός αποτελεί σημαίνουσα οικονομική δραστηριότητα σε πολλές προστατευόμενες περιοχές. Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν σήμερα σημαντικούς πόλους έλξης επισκεπτών, περιλαμβάνονται σε τουριστικά...
Read More

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 9540 – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΔΑΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΜΕ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΠΕΥΚΗΣ (MEDITERRANEAN PINE FORESTS WITH ENDEMIC MESOGEAN PINES)

Ορισμός Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης [2,5]. Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τα φυσικά δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης, καθώς και τα...
Read More

Νέα-Προκηρύξεις