ΔΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22
Μαρ
2016

Παγκόσμια Ημέρα Νερού και δάση

Η 22η Μαρτίου έχει θεσμοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Το γεγονός πως συμπίπτει με την επομένη της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας τονίζει τη σημαντικότητα των δασών στη δημιουργία και διατήρηση των υδατικών πόρων. Τα δάση παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον κύκλο του νερού, βελτιώνοντας ποιοτικά και αυξάνοντας ποσοτικά τους υδάτινους πόρους. Η ικανότητα που έχουν οι δασικές εκτάσεις να κατακρατούν μεγάλες ποσότητες νερού και να τις αποδίδουν αργότερα στον υδρολογικό κύκλο, μειώνει την πρόκληση καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτές οι πολύτιμες οικοσυστημικές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές σε περιοχές με περιορισμένα κατακρημνίσματα αλλά και έντονο ανάγλυφο όπως είναι η χώρα μας.

Μερικές ελεύθερα διαθέσιμες εκδόσεις για τη σχέση μεταξύ δάσους και νερού βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Δάση και Νερό, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων

Νερό για τα δάση και τους ανθρώπους στη Μεσογειακή περιοχή, του Ευρωπαϊκού Δασικού Ινστιτούτου

Το δυναμικό κατακράτησης νερού από τα ευρωπαϊκά δάση, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος

Δάσος ελάτης στον ΑσπροπόταμοΑρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης

Δάσος ελάτης στον Ασπροπόταμο Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης

Μέγεθος Γραμματοσειράς