18
Απρ
2023

Οκτώβριος 2022: Υποβλήθηκε η τελική έκθεση του έργου

Στο τέλος Οκτωβρίου 2022 υποβλήθηκε η τελική έκθεση του έργου LIFE Forestlife. Σε αυτή γίνεται παρουσίαση των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και μια ανασκόπηση της πορείας υλοποίησής του με τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και τις ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

Η Ομάδα έργου θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου, όλους όσους συνέβαλλαν στην αντιμετώπιση των πολλών δυσκολιών που αυτό αντιμετώπισε και φυσικά την δασική κοινότητα της Ελλάδας που παρακολούθησε ενεργά την υλοποίησή του και συμμετείχε στις ποικίλες δράσεις του.

Αν και το έργο ολοκλήρωσε τον τυπικό του κύκλο, άφησε πίσω του ένα σημαντικό έργο κατάρτισης και φυσικά την Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση και την εφαρμογή Forestlife που θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τη συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας και του ΕΚΒΥ.

με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Η Ομάδα έργου