ΔΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04
Απρ
2016

Η έκδοση Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ως δυνατότητα για τη διατήρηση της δασικής βιοποικιλότητας

Η σύγχρονη δασική διαχείριση επιτάσσει την εξεύρεση ισορροπιών ανάμεσα στην ανάγκη για ικανοποίηση της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης για δασικά προϊόντα και τη διατήρηση της δασικής βιοποικιλότητας. Το πρόγραμμα Integrate, το οποίο χρηματοδείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας, επιχειρεί να ενσωματώσει μέτρα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη δασοπονική πράξη, δημιουργώντας ένα δίκτυο από πιλοτικές περιοχές επίδειξης τέτοιων πρακτικών.

Στο πλαίσιο του έργου κυκλοφόρησε η έκδοση Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity (Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ως δυνατότητα για τη διατήρηση της δασικής βιοποικιλότητας) η οποία είναι διαθέσιμη σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity