23
Απρ
2021

Επιτυχές και με μεγάλη συμμετοχή το σεμινάριο για τη προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή

Αρχική εικόνα του σεμιναρίου

Στις 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο για την προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE Forestlife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.). Το σεμινάριο παρακολούθησαν 300 περίπου άτομα, στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, ερευνητές, ιδιώτες, φοιτητές κ.ά.

Ο συντονιστής του έργου κ. Πέτρος Κακούρος (ΕΚΒΥ), παρουσίασε τους σκοπούς του έργου LIFE Forestlife και το περιεχόμενο του σεμιναρίου. Στη συνέχεια, ο κ. Καψωμενάκης και η κ. Α. Καραλή, από την ομάδα του έργου LIFE AdaptinGR παρουσίασαν τις τρέχουσες εκτιμήσεις για την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, τα εργαλεία πρόβλεψης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου LIFE και τον τρόπο που αυτά θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν με πληροφορίες τον σχεδιασμό της διαχείρισης των δασών. Στη συνέχεια, η κ. Ε. Καράλη επικεντρώθηκε στη συμβολή του έργου LIFE-IP AdapinGr στην εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή, στον δασικό τομέα. Ακολούθησε η κ. Μπατμάνογλου από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, η οποία παρουσίασε το Κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο πολιτικής και τις δράσεις της Δασικής Υπηρεσίας για την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή.

Οι ομιλητές του σεμιναρίου

Στη συνέχεια ο κ. Νάνος, από το Τμήμα Δασολογίας του ΑΠΘ, παρουσίασε διάφορες προσεγγίσεις του σχεδιασμού διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων  για την κλιματική αλλαγή.  Τέλος, οι κ. Δρούγας, Χρυσοπολίτου, Κλαπάνης και Παπαγιάννης,αναφέρθηκαν σε μία από τις πρώτες εφαρμογές σχεδιασμού της προσαρμογής των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο του έργου LIFE AdaptFor και ειδικότερα την προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στο δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη. Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Για περισσότερες πληροφορίες και τις παρουσιάσεις των εισηγήσεων πατήστε εδώ:

Το έργο LIFE Forestlife: Σκοποί, αποτελέσματα και προοπτικές. Εισαγωγή στους σκοπούς και το περιεχόμενο του σεμιναρίου. Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος συντονιστής έργου Forestlife (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων).

Η κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και η σύνδεση της με τα ελληνικά δάση.Ιωάννης Καψωμενάκης, Φυσικός-Κλιματολόγος Εντεταλμένος Ερευνητής (Κέντρο Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών) και Παρούσα κατάσταση, εργαλεία πρόβλεψης, δεδομένα.   Άννα Καραλή, Φυσικός περιβάλλοντος (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών).

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Η συμβολή του έργου LIFE-IP AdaptInGR στην προσαρμογή του δασικού τομέα. Ελένη Καράλη, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Εξωτερική συνεργάτης του ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.

Η Προσαρμογή των Δασικών Οικοσυστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή, Ευρωπαϊκές & Εθνικές Πολιτικές. Ρεβέκκα Μπατμάνογλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής ΥΠΕΝ.

Ανάγκες προσαρμογής του σχεδιασμού διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή. Νίκος Νάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ).

Το έργο LIFE AdapFor «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» και η περίπτωση του δάσους Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη (εδώ το video της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας για το Δάσος Ρητίνης-Βρίας). Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Προϊστάμενος (Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών), Βασιλική Χρυσοπολίτου, Βιολόγος MSc (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων), Παντελής Κλαπάνης, Δασολόγος (Διεύθυνση Δασών Πιερίας), Αθανάσιος Παπαγιάννης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Μελετητής

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο