01
Σεπ
2021

Επιτυχές και με μεγάλη συμμετοχή το σεμινάριο “Μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας σε δάση εντός περιοχών του Natura 2000”

Πρόσκληση σεμιναρίουΣτις 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με αντικείμενο τα μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας σε δάση εντός περιοχών του Natura 2000. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE Forestlife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΓΔΔΔΠ-Υ.Π.ΕΝ.). Το σεμινάριο παρακολούθησαν 200 περίπου άτομα, στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, ερευνητές, ιδιώτες, φοιτητές κ.ά.

 

Ο συντονιστής του έργου κ. Πέτρος Κακούρος (ΕΚΒΥ), παρουσίασε τους σκοπούς του έργου LIFE Forestlife, το περιεχόμενο του σεμιναρίου και ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της βιοποικιλότητας των ελληνικών δασών. Στη συνέχεια η κ. Αδαμαντία Γκραικιώτου  από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος μίλησε για το θεσμικό πλαίσιο διατήρησης της βιοποικιλότητας κατά τη διαχείριση και προστασία των ελληνικών δασών. Ακολούθησαν οι εισηγήσεις στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας, οι οποίοι παρουσίασαν δράσεις σχετικές με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας που υλοποιούνται από την υπηρεσία. Συγκεκριμένα, ο κ. Ρήγας Τσιακίρης από το Δασαρχείο Ιωαννίνων παρουσίασε  δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση του Όρνιου (Gyps fulvus) στη Δυτική Ελλάδα, τις δράσεις για την αειφορική εκμετάλλευση των εδώδιμων μανιταριών και τον εντοπισμό και προστασία δασικών τοπίων υψηλής βιοποικιλότητας. Αντιστοίχως, ο κ. Δημήτρης Βασιλάκης από το Δασαρχείο Διδυμότειχου αναφέρθηκε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του ειδικού διαχειριστικού σχεδίου για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας στη Ζώνης Α του Εθνικού Πάρκου της Δαδιάς.

Στη συνέχεια, ο κ. Γιώργος Φωτιάδης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος) παρουσίασε τις πιέσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι δασικοί τύποι οικοτόπων της Ελλάδας και μερικές καλές πρακτικές για την αντιμετώπισή τους. Ακολούθως, ο κ. Σπύρος Τσιφτσής (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) επικεντρώθηκε στη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μέσα από το παράδειγμα της οικογένειας Orchidaceae και τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτή. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την εισήγηση της κ. Αλεξάνδρας Δεμερτζή σχετικά μεθόδους εκτίμησης της χωρικής κατανομής της βιοποικιλότητας σε δασικό περιβάλλον για τον σχεδιασμό μέτρων διατήρησης και προστασίας της, μεθόδους που βασίζονται σε ποσοτικά στοιχεία και γεωχωρική ανάλυση. Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Παρακολουθήσετε τη μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου.

Ακολουθεί ο κατάλογος των ομιλητών με συνδέσμους για τις παρουσιάσεις:

Εισαγωγή στο σεμινάριο: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βιοποικιλότητας των ελληνικών δασών. Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, Συντονιστής έργου Forestlife, (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων)

Το θεσμικό πλαίσιο διατήρησης της βιοποικιλότητας κατά τη διαχείριση και προστασία των ελληνικών δασών. Αδαμαντία Γκραικιώτου, Δασολόγος, Συντονίστρια του έργου  Forestlife για τη ΓΔΔΔΠ, Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος και Δημήτρης Καψάλης Δρ. Δασολόγος (Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος).

Δημιουργία δικτύων συνεργασίας της Δασικής Υπηρεσίας για στοχευμένες δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας. Ρήγας Τσιακίρης, Δρ. Δασολόγος, Δασαρχείο Ιωαννίνων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας

Σχεδιασμός και εφαρμογή ειδικού διαχειριστικού σχεδίου για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας: Η περίπτωση της Ζώνης Α του Εθνικού Πάρκου της Δαδιάς. Δημήτριος Βασιλάκης, Δρ. Δασολόγος, Δασαρχείο Διδυμότειχου, Μέλος της Συντακτικής ομάδας του Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου

Πιέσεις και απειλές στους δασικούς τύπους οικοτόπων της Ελλάδας, προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Γιώργος Φωτιάδης, Επικ. Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Προστασία και διατήρηση βιοποικιλότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, παραδείγματα από την οικογένεια Orchidaceae. Σπύρος Τσιφτσής, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Μέθοδοι εκτίμησης της χωρικής κατανομής της βιοποικιλότητας σε δασικό περιβάλλον για τον σχεδιασμό μέτρων διατήρησης και προστασίας της. Αλεξάνδρα Δεμερτζή, Δρ. Δασολόγος-ερευνήτρια

Φωτογραφία των συμμετεχόντων στο σεμινάριο