01
Ιούν
2022

Με το διαδικτυακό σεμινάριο “Διαχείριση-αποκατάσταση δασών δρυός” ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος σεμιναρίων του ForestLife

Στις 31 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε το τελευταίο από τα πέντε σεμινάρια του έργου LIFE ForeLife, με θέμα “Διαχείριση-αποκατάσταση δασών δρυός”. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE Forestlife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΓΔΔΔΠ-Υ.Π.ΕΝ.). Το σεμινάριο παρακολούθησαν 330 περίπου άτομα, στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, ερευνητές, ιδιώτες, φοιτητές κ.ά.

Το σεμινάριο συντόνισαν η καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αναστασία Παντέρα και ο συντονιστής του έργου Δρ. Πέτρος Κακούρος από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Εισαγωγικά ο κ. Κακούρος παρουσίασε τους σκοπούς του σεμιναρίου και κάποια από τα κύρια γνωρίσματα των ελληνικών δασών δρυός και στη συνέχεια η κ. Παντέρα παρουσίασε τα δασολιβαδικά συστήματα δρυός, τις ιδιαίτερα σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχουν και τις ανάγκες διαχείρισης και ανόρθωσης τους. Σχετική με την ανόρθωση και αποκατάστασή των δασών δρυός ήταν και η παρουσίαση της Δρ. Δέσποινας Παϊταρίδου από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, η οποία παρουσίασε τις δράσεις και τις υποδομές της Δασικής Υπηρεσίας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση πολλαπλασιαστικού υλικού γενικά και για τη δρυ ειδικότερα. Ακολούθησε ο Δασάρχης Πύργου, Δρ. Παναγιώτης Λάττας ο οποίος παρουσίασε το δρυοδάσος της Φολόης, τη διαχείρισή του ως δάσος πολλαπλών σκοπών και τις ειδικότερες δράσεις αποκατάστασης παλαιών φυτεύσεων με κωνοφόρα για την ευνόηση της φυσικής αναγέννησης της δρυός. Στα θέματα διαχείρισης των δρυοδασών και πιο συγκεκριμένα για τις δυνατότητες που παρέχουν τα ατομικά μοντέλα δέντρων για τη βελτίωση του σχεδιασμού της διαχείρισής τους, μίλησε ο Δρ. Γαβριήλ Σπύρογλου, ερευνητής στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε η παρουσίαση του καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού Γιώργου Νταλού και του Δρ. Δημήτρη Κουτσιανίτη, ερευνητή στο ίδιο τμήμα για το ξύλο της δρυός και τις δυνατότητες αξιοποίησής του, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του ξύλου. Στη συνέχεια, η Δρ. Αλεξάνδρα Δεμερτζή, δασολόγος-ερευνήτρια παρουσίασε τους οργανισμούς – κλειδιά για την οικολογία των δρυοδασών και τις ανάγκες διατήρησης και αποκατάστασης των πληθυσμών τους, ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για τα ελληνικά δρυοδάση που διακρίνονται για την υψηλότατη βιοποικιλότητά τους.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων. Παρακολουθήσετε τη μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου.

Ακολουθεί ο κατάλογος των ομιλητών με συνδέσμους για τις παρουσιάσεις:

Εισαγωγή στο σεμινάριο: Τα ελληνικά δρυοδάση και οι αξίες τους. Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, υπεύθυνος δασικών προγραμμάτων, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

Δασολιβαδικά συστήματα δρυός και οι ανάγκες διαχείρισης/ανόρθωσης τους. Αναστασία Παντέρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό και δρυς. Δέσποινα Παϊταρίδου. Δρ. Δασολόγος, ΥΠΕΝ, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Διαχείριση του δρυοδάσους Φολόης ως δάσος πολλαπλών σκοπών και αποκατάσταση παλαιών ενρητινώσεων. Παναγιώτης Λάττας, Δρ. Δασολόγος, Δασάρχης Πύργου.

Ατομικά μοντέλα δέντρων και αειφορική διαχείριση των δρυοδασών μας. Γαβριήλ Σπύρογλου, Δρ. Δασολόγος, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης.

Το ξύλο δρυός και οι δυνατότητες αξιοποίησής του. Γιώργος Νταλός, Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας Επιστημών ξύλου & Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Δημήτριος Κουτσιανίτης, Δρ. Δασολόγος, Ερευνητής και εξ. συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οργανισμοί-κλειδιά για την οικολογία των δρυοδασών, διατήρηση και αποκατάσταση των πληθυσμών τους. Αλεξάνδρα Δεμερτζή, Δρ. Δασολόγος-ερευνήτρια.

 

 

 

Φωτογραφία των συμμετεχόντων στο σεμινάριο