08
Ιούν
2017

Το διεθνές συνέδριο για την αειφορική διαχείριση και αποκατάσταση των δασών της Μεσογείου στο Παλέρμο

Από τότε που τεκμηριώθηκαν οι κίνδυνοι για τη φύση και τον άνθρωπο από την απώλεια των δασών, η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων υιοθετήθηκε ως η θεμελιώδης αρχή κάθε προσπάθειας για τη διατήρηση τους. Σταδιακά, κάθε συζήτηση για την αειφορική διαχείριση των δασών συνοδευόταν από μία ανάλογη για την αποκατάσταση των διαταραγμένων δασών. Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα που υπογράφηκε το 1992. Έκτοτε, και καθώς γινόταν όλο και πιο κατανοητή η συμβολή των δασών στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, η διεθνής κοινότητα υποστηρίζει με διάφορα μέσα την αειφορική διαχείριση και την αποκατάσταση των δασών, δίδοντας έμφαση στα δασικά τοπία. Εξάλλου, η αειφορική χρήση και η αποκατάσταση των δασών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 (υδατικοί πόροι και ποιότητα νερού) και 15 (διατήρηση της ζωής και των οικοσυστημάτων της ξηράς), ενώ έμμεσα σχετίζονται με όλους σχεδόν τους κύριους στόχους και την πλειονότητα των 169 ειδικότερων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα δράσης (Task force) για την «Προσαρμογή και αποκατάσταση των δασών στην κλιματική αλλαγή» της Διεθνούς Ένωσης Δασικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων (IUFRO) ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου «Sustainable restoration of Mediterranean forests», το οποίο πραγματοποιήθηκε από 19 έως 21 Απριλίου 2017 στο Παλέρμο της Σικελίας, στην Ιταλία.

Από τις εργασίες του συνεδρίου

Το συνέδριο οργανώθηκε πάνω σε τέσσερις θεματικές:

  • Πώς αντιμετωπίζονται οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της διαχείρισης και αποκατάστασης των δασών στη Μεσόγειο.
  • Πώς θα επηρεάσουν οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις τις στρατηγικές για την επίτευξη της αειφορικής διαχείρισης των Μεσογειακών δασών.
  • Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές διασύνδεσης των εμπλεκόμενων στη διαχείριση των δασών (επιστημόνων, πολιτικών, οικονομολόγων), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα εξασφαλίσει την προσαρμογή των υποδομών διαχείρισης των δασών όλων των χωρών της Μεσογείου στις ανάγκες της κυκλικής οικονομίας.
  • Πώς η προσαρμοζόμενη διαχείριση των δασών θα συνδυαστεί με τις πολιτικές και τις δράσεις αποκατάστασης των δασικών τοπίων.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν πάνω από 50 εργασίες και πήραν μέρος πάνω από 150 επιστήμονες και εκπρόσωποι υπηρεσιών.

Περισσότερα στη διεύθυνση https://www.palermocongress2017.com.

Μέγεθος Γραμματοσειράς