Δράσεις

section-1

Υλοτομία 

Εκτίμηση αναγκών

Η δράση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, πάνω στις οποίες θα βασιστεί η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συνεργασίας για τα Δάση...
Περισσότερα
Σηματοδότηση μονοπατιών στον Ταϋγετο 

Ανάπτυξη και διαχείριση της διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη, συντήρηση, διαχείριση και συνεχιζόμενη επέκταση της διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση (Collaborative Platform for...
Περισσότερα
Καστανιά - Τύπος οικοτόπου 9260 

Ανάπτυξη εργαλείων για τη διαχείριση επισκεπτών και τη μείωση των επιπτώσεων από την ανθρώπινη διαταραχή

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής (application) με τίτλο «ForestLife»για έξυπνες συσκευές (smartphones και tablets), η οποία θα...
Περισσότερα
Μεταφορά ξυλείας στη Ροδόπη 

Διάχυση της γνώσης μέσω κατάρτισης

Η δράση αφορά στην υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης σε μια σειρά θεματικών ενοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με το Μεσογειακό Βιογεωγραφικό...
Περισσότερα
Δάσος αριάς στο Άγιο Όρος - Τύπος οικοτόπου 9340 

Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου

Η δράση αφορά στην αξιολόγηση του αντικτύπου του έργου και θα αποτελείται από 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο θα περιλαμβάνει...
Περισσότερα
Μονοπάτι αναψυχής στη Ροδόπη 

Επικοινωνία και διάχυση του έργου και των αποτελεσμάτων του

Η συγκεκριμένη ομάδα δράσεων αφορά στην επικοινωνία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και περιλαμβάνει τη δημιουργία και διανομή...
Περισσότερα
Μέγεθος Γραμματοσειράς