Εφαρμογή ForestLife

Εφαρμογή ForestLife

Εφαρμογή Forest Life

Εφαρμογή Forest Life

Η εφαρμογή (application-app) για έξυπνες συσκευές ForestLife θα αποτελέσει ένα καινοτόμο μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης για τα δάση της Ελλάδας, σε πολλαπλά επίπεδα.

Στο σπίτι ή το γραφείο, θα προσφέρει ένα πλούτο πληροφοριών για τα ελληνικά δάση, εκμεταλλευόμενη τις πολυμεσικές δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Θα περιλαμβάνει κείμενα, χάρτες, φωτογραφίες και βίντεο, ενώ στην πλήρη ανάπτυξή της, θα ενσωματώνει ως επέκταση την ηλεκτρονική εκδοχή του βιβλίου «Τα δάση της Ελλάδας», την πιο περιεκτική έκδοση για τα ελληνικά δάση.

Στο πεδίο, θα αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για την περιήγησή του επισκέπτη στα δασικά οικοσυστήματα. Κάνοντάς χρήση του δέκτη GPS της κινητής συσκευής, θα μπορεί να κατατοπίσει τον χρήστη στον εντοπισμό των κοντινότερων δασών και να τον πληροφορήσει για τις ιδιαίτερες αξίες και λειτουργίες τους αλλά και να τον καθοδηγήσει στην επίσκεψή του, υποδεικνύοντας σημεία ενδιαφέρονος, εγκαταστάσεις αναψυχής, αλλά και πληροφορώντας τον για τυχόν περιορισμούς.

Επιπλέον, η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τη διαδικτυακή Πλατφόρμα Συνεργασίας για τα Δάση (CPF), καθιστώντας εύκολη την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών από μια μεγάλη κοινότητα χρηστών.

Η εφαρμογή θα είναι συμβατή με τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS και θα διανέμεται δωρεάν από τον ιστότοπο του έργου ForestLife, τα ηλεκτρονικά καταστήματα Google Play και Apple Store, αλλά και άλλους ιστοτόπους.

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής ForestLife θα γίνει από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) με τη συμβολή και τη διοικητική υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.). Η εφαρμογή αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο τέλος του 2017.

Μέγεθος Γραμματοσειράς