Πρόοδος & Αποτελέσματα

Εδώ θα μπορείτε να ενημερώνεστε συνοπτικά για την πρόοδο των Δράσεων αλλά και να δείτε τα τελικά Αποτελέσματα του Έργου.

Συνοπτική πρόοδος του έργου – Ιανουάριος 2017

Συνοπτική πρόοδος του έργου – Ιούνιος 2018

Μέγεθος Γραμματοσειράς