Εκτίμηση αναγκών

Εκτίμηση αναγκών

Η δράση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, πάνω στις οποίες θα βασιστεί η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συνεργασίας για τα Δάση (CPF) και...
Περισσότερα

Ανάπτυξη εργαλείων για τη διαχείριση επισκεπτών και τη μείωση των επιπτώσεων από την ανθρώπινη διαταραχή

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής (application) με τίτλο «ForestLife»για έξυπνες συσκευές (smartphones και tablets), η οποία θα αποτελέσει ένα...
Περισσότερα
Μέγεθος Γραμματοσειράς