30
Σεπ
2020

Προβολή και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών της χώρας

Green Funf logoΜε σκοπό την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προστατευόμενων περιοχών και την ενδυνάμωση της τουριστικής τους ταυτότητας, το Πράσινο Ταμείο ανέθεσε στο ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ την υλοποίηση έργου με τίτλο «Προβολή και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών της χώρας».  Ταυτόχρονα, το έργο επιδιώκει να συμβάλλει στον μετριασμό των επιπτώσεων από την άσκηση τουριστικών και αναψυχικών δραστηριοτήτων, με την προσέλκυση ενημερωμένων και κατάλληλα προετοιμασμένων επισκεπτών. Κύριες δράσεις του έργου είναι: (α) η αξιολόγηση του επιπέδου χρήσης των νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη και προβολή των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και των υπηρεσιών και αγαθών που προσφέρουν, (β) η διεξαγωγή έρευνας αναγκών για την αναβάθμιση της διαδικτυακής προβολής των προστατευόμενων περιοχών, (γ) η κατάρτιση στελεχών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε θέματα διαδικτυακής προβολής των προστατευόμενων περιοχών, (δ) η διαδικτυακή προβολή των ιστοσελίδων/σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης των Φορέων Διαχείρισης και (ε) η διεξαγωγή δράσεων προβολής του έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων του.

Μέγεθος Γραμματοσειράς