05
Φεβ
2021

Ημερίδα για το LIFE στα Ελληνικά Δάση: οι παρουσιάσεις

Με επίκεντρο τις εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες της δασικής πολιτικής όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και σε συνάρτηση με την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδικτυακή θεματική ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα». Η ημερίδα  συνδιοργανώθηκε από το Πράσινο Ταμείο, την Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 ατόμων, εκπροσώπων από τη Δασική Υπηρεσία, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικών οργανώσεων, ειδικών επιστημόνων, φοιτητών κ.ά.

Στόχος της ημερίδας ήταν η διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων LIFE από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής, της περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, αλλά και όλων όσοι εμπλέκονται με τη διαχείριση των δασών και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Κατά τη διάρκειά της έγινε αναδρομή στις θεματικές δασικής διαχείρισης και διακυβέρνησης, στις οποίες έχει συνεισφέρει το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα από το 1992. Παρουσιάστηκαν επίσης έργα που υλοποιούνται, όπως το έργο ForestLife ή έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE και προσεγγίζουν σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και θέματα διαχείρισης – προστασίας – ανασύστασης, γενετικής παρακολούθησης, αλλά και διακυβέρνησης του τομέα των δασών.

Ακολουθούν το πρόγραμμα της ημερίδας από όπου μπορείτε να δείτε και τις παρουσιάσεις.

Συντονισμός Συζήτησης: Βασίλειος Μποντζώρλος – Εμπειρογνώμων Φύσης & Βιοποικιλότητας, Greek LIFE Task Force
Χαιρετισμοί & εισαγωγή στην Ημερίδα
Καλωσόρισμα και εναρκτήριος χαιρετισμός. Ευστάθιος Σταθόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου
Εισαγωγή: Ο ρόλος του Πράσινου Ταμείου σχετικά με το Χρηματοδοτικό Εργαλείο LIFE και τις ευκαιρίες για την προστασία και διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων. Γεώργιος Πρωτόπαπας – Διευθυντής Πράσινου Ταμείου, Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE/Περιβάλλον, Συντονιστής Έργου Οικοδόμησης Δυναμικού Greek LIFE Task Force (LIFE14 CAP/GR/000003)
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ LIFE
Εθνική Στρατηγική για τα Δάση και νομικό πλαίσιο προστασίας, διακυβέρνησης και διαχείρισης δασών στην Ελλάδα. Ευάγγελος Γκουντούφας – Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Παναγιώτης Δρούγας – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών (ΥΠΕΝ)
Ευρωπαϊκή δασική πολιτική: κατευθύνσεις και προτεραιότητες στην επόμενη δεκαετία. Αργυρώ Ζέρβα – Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (DG ENV)
Ο ρόλος της έρευνας στις σημερινές ανάγκες δασικής διαχείρισης. Νικόλαος Νάνος – Αναπληρωτής Καθηγητής Δασικής Διαχειριστικής και Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
LIFE & Δάση: Το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE και εφαρμοσμένες λύσεις στη δασική διαχείριση και διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Πέτρος Κακούρος – Ερευνητής, Συντονιστής Έργου ForestLife, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ LIFE ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Διατήρηση, ανασύσταση, διαχείριση, διακυβέρνηση
Η πρόκληση της παρακολούθησης και καθοδήγησης των δασικών έργων LIFE στην Ελλάδα. Αναστασία Κουτσολιούτσου – Υπεύθυνη ΝΕΕΜΟ EEIG για την παρακολούθηση των ελληνικών έργων LIFE
LIFE Andros ParkΔιατήρηση των ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής της Άνδρου με την ενσωμάτωση κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων (LIFE16 NAT/GR/000606). Γεώργιος Ζερβάκης – Καθηγητής, Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) Παναγιώτης Τρίγκας – Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής (ΓΠΑ)
LIFE ForOpenForestsΔιατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας (LIFE11 NAT/GR/1014). Γεώργιος Καρέτσος – Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Δασικών και Μεσογειακών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ), Αναπληρωτής επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου ForOpenForests
LIFE Forestlife Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα (LIFE14 GIE/GR/00030). Πέτρος Κακούρος – Ερευνητής – Δρ. Δασολόγος, Συντονιστής Έργου ForestLife, ΕΚΒΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ B: Δασικοί γενετικοί πόροι & γενετική παρακολούθηση
LIFE GenMonEuropean Forest Monitoring System (LIFE ENV/SL/000148). Φίλιππος Αραβανόπουλος – Καθηγητής Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασικών Ειδών, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Πολυετή έργα Life & δάση
LIFE IP 4 Natura – Ο ρόλος του πολυετούς έργου LIFE για τη Φύση και το δίκτυο Natura στην Ελλάδα: η σημασία του στη δασική διαχείριση. Ιωάννης Μητσόπουλος – Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών / Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού ΥΠΕΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Κλιματική αλλαγή & φυσικές καταστροφές
LIFE the Green Link” & “LIFE Terra – Restore desertified areas with an innovative tree growing method across the Mediterranean border to increase resilience (LIFE15 CCA/ES/000125) // Europe’s single biggest citizen-driven initiative to plant and monitor 500 million trees to mitigate climate change (LIFE19 CCM/NL/001200). Δημήτριος-Σωτήριος Κουρκούμπας – MSc. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
LIFE Flire – Συνδυασμένη Εκτίμηση και Διαχείριση Πλημμυρών και Πυρκαγιών (LIFE11 ENV/GR/975). Μαρία Μιμίκου – Ομότιμη Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
LIFE ArcFuel – Γεωβάση χαρτών καύσιμης ύλης για τη Μεσόγειο για την ασφάλεια από τις δασικές πυρκαγιές (LIFE10 ENV/GR/000617). Ιωάννης Γήτας – Καθηγητής Δασικής Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΑΠΘ)
LIFE Grin – Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων (LIFE17 GIC/GR/000029). Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος – Δρ. Δασολόγος, Διεύθυνση Προστασίας Δασών (ΥΠΕΝ)