31
Ιαν
2017

Συνοπτική πρόοδος του έργου – Ιανουάριος 2017

Το έργο έχει προχωρήσει σημαντικά κατά τη διάρκεια του πρώτου 1,5 έτους υλοποίησής του.

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αναγκών της δασικής κοινότητας, αναφορικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για τη διαχείριση των δασών, καθώς και σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των επιθυμητών εργαλείων και πληροφοριών. Η αξιολόγηση βασίσθηκε στην ανάλυση 268 ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από άτομα της δασικής κοινότητας (εργαζόμενοι στη δασική υπηρεσία και άλλοι εμπλεκόμενοι). Συμπληρωματικά με την ποσοτική έρευνα, και προκειμένου να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, πραγματοποιήθηκαν επίσης 43 ημι-δομημένες συνεντεύξεις (με 62 συμμετέχοντες) και 14 ομάδες εστίασης (με 63 συμμετέχοντες συνολικά) (ποιοτική έρευνα) μεταξύ των μελών του δάσους κοινότητας.

Επί του παρόντος, η ομάδα έργου ασχολείται με την ανάπτυξη περιεχομένου, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και την έρευνα αγοράς όσον αφορά: α) την Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση, β) την ηλεκτρονική εφαρμογή για smartphones και tablets και γ) τα σεμινάρια κατάρτισης. Η ομάδα του έργου συλλέγει, οργανώνει και επεξεργάζεται δεδομένα (όπως έγγραφα πολιτικής, κατευθυντήριες οδηγίες, τεχνικές εκθέσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, γεωχωρικά δεδομένα και χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Όσον αφορά τις δράσεις επικοινωνίας του έργου, η ιστοσελίδα (http://forestlife.gr/) έχει ήδη λάβει περίπου 14.000 επισκέψεις. Επίσης, έχουν αποσταλεί τρία (3) ενημερωτικά δελτία σε περίπου 600 παραλήπτες, με ειδήσεις του έργου και άλλο πληροφοριακό υλικό. Το έργο έχει τη δική του σελίδα στο Facebook, το Twitter και το ResearchGate. Το έργο LIFE ForestLife έχει σταθερή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (άρθρα στον Τύπο και στο διαδίκτυο, δελτία τύπου), έχει συμμετάσχει σε πέντε (5) συναντήσεις / εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έχει ανταλλάξει πληροφορίες με σχετικά έργα και οργανισμούς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων δικτύωσης.

 

Μέγεθος Γραμματοσειράς